Thông báo:
Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình chính thức đi vào hoạt động từ ngày 04/01/2018 tại địa chỉ Số 09 đường Quang Trung, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018
Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
67.22 %
Đã tiếp nhận
126630
hồ sơ
Đã xử lý
102881
hồ sơ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh Quảng Bình

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Mức độ 1Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Mức độ 2 Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Mức độ 3 Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Mức độ 4 Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Liên hệ hỗ trợ phần mềm
  • ĐT Hỗ trợ: 0232 3856 696
  • Email: ttdldt@quangbinh.gov.vn
Số lượt truy cập
0 1 0 3 3 6 9 4
Đang online: 50
Thành viên: 0
Khách: 50