Thông báo:
Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình chính thức đi vào hoạt động từ ngày 04/01/2018 tại địa chỉ Số 09 đường Quang Trung, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thứ 2, ngày 28 tháng 05 năm 2018